Aanvraag

De Nightwalk Oost Gelre die op vrijdag 16 september wordt gehouden in Groenlo is een initiatief van Lionsclub Groenlo-Slingelanden. De opbrengst van dit  evenement gaat naar de Stichting MuziekOnderwijs Oost Gelre (SMOOG). 

De Nightwalk Oost-Gelre wordt een jaarlijks terugkerend evenement op de derde vrijdagavond van septembe. Wil jij een volgende editie als (een) goede doel aan de Nightwalk verbonden worden? Vul dan het aanvraagformulier hiernaast in.
Naast dit grote goede doel heeft de  er blijven ook middelen over om het hele jaar door meerdere kleine projecten te honoreren. Het is dus mogelijk om het gehele jaar door een aanvraag voor een bijdrage bij ons neer te leggen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage:

 • De aanvrager vertegenwoordigt een vereniging of stichting, gevestigd in de regio Assen en welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het initiatief is gericht op het versterken van het maatschappelijke, sociale en/of culturele leven in de lokale gemeenschap, met de bedoeling mensen een steuntje in de rug te geven.
 • De aanvraag bevat een duidelijke presentatie en begroting.
 • Er is geen sprake van commerciële doelstellingen of winstoogmerk.
 • Het initiatief heeft geen politiek of religieus karakter.
 • Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelige doelstelling betreffen, ter beoordeling van de stichting Midnightwalk Assen.
 • Er wordt geen bijdrage verstrekt aan individuele personen, een reünie of uitstapjes en evenmin aan activiteiten die reeds gerealiseerd zijn.
 • Aanvragen gericht op fondsenwerving voor een andere activiteit komen niet in aanmerking.
  Het bestuur van de stichting Midnightwalk Assen behoudt zich het recht voor om tussentijds de toegezegde bijdrage schriftelijk en met redenen omkleed te annuleren.
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een recente kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel waaruit de huidige bestuurssamenstelling blijkt, alsmede een kopie van de statuten.

Aanvraagformulier bijdrage Nightwalk Oost Gelre

Gegevens aanvrager:
Waar wordt een bijdrage voor gevraagd? Presentatie en begroting meesturen
Indien van toepassing, welke andere bijdragen zijn toegezegd? Zo ja, door:
Is uw vereniging of stichting een gesubsidieerde instelling? Zo ja, door:
Indien aanvraag betrekking heeft op bouwkundige voorziening, is uw organisatie eigenaar?
Kies een optie
Ja
Nee
Aldus naar waarheid ingevuld

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

ga verder